Η ΕΕΜΕΚΕ ιδρύθηκε από 30 επιστήμονες κυρίως εγκληματολόγους αλλά και ποινικολόγους και κοινωνιολόγους. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος,  Σοφία Βιδάλη, Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αντιπρόεδρος, Βασιλική Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γραμματέας, Νικόλαος Κουλόυρης, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ταμίας, Ειρήνη Σταμούλη, Δικηγόρος, Δρ. Εγκληματολογίας

Μέλη:

Ολγα Θεμελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Δικηγόρος, Δρ. Εγκληματολογίας

Γιώργος Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Teesside University, UK

Αναπληρωματικά Μέλη:

Στράτος Γεωργούλας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χρήστος Κουρούτζας, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου