Η ΕΕΜΕΚΕ ιδρύθηκε από 30 επιστήμονες κυρίως εγκληματολόγους αλλά και ποινικολόγους και κοινωνιολόγους. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος,  Σοφία Βιδάλη, Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αντιπρόεδρος, Βασιλική Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γραμματέας, Νικόλαος Κουλόυρης, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ταμίας, Ολγα Θεμελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέλη:

Γρηγόρης Λάζος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στράτος Γεωργούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γιώργος Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Teesside University, UK

Αναπληρωματικά Μέλη:

Ειρήνη Σταμούλη, Δρ. Εγκληματολογίας, Δικηγόρος

Ματίνα Πούλου, Δρ. Ποινικού Δικαίου, Ειδ. Επιστημ, Συνήγορος του Πολίτη